2016, ഓഗസ്റ്റ് 26, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾക്ക് വിട

സ്കൂൾ സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് ,നല്ല പാഠം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുണികൊണ്ടുള്ള ക്യാരി ബാഗുകൾ തയ്യാറാക്കി വിതരണം ചെയ്തു.പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ ഒഴിവാക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല :

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ