2016, ഓഗസ്റ്റ് 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സോപ്പ് നിർമ്മാണം

സീഡ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മാണ പരിശീലനം നടത്തി.അദ്ധ്യാപകരായ പി.സരോജിനി, എം.ശശിലേഖ എന്നിവരാണ് പരിശീലനം നൽകിയത്.സീഡ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല :

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ