2017, ജൂൺ 20, ചൊവ്വാഴ്ച

Chief minister ku oru kathu

Yoga day

വായനാപക്ഷാചരണം


വായനാദിനം ഉദ്ഘാടനം സ്കൂളില്‍ നിന്നും റിട്ടയര്‍ ചെയ്ത ശ്രീമതി മറിയാമ്മ ടീച്ചര്‍ സ്കൂള്‍ ലൈബ്രറി യിലേക്ക് 7000രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ നല്കി നിര്‍വഹിച്ചു. 


പുസ്തകപ്രദര്‍ശനം
പി എന്‍  അനുസ്മരണം 


പുസ്തക പരിചയം 

പുസ്തക പരിചയം 

Vayana dinam

Vayana dinam

2017, ജൂൺ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച