2015, ജൂൺ 10, ബുധനാഴ്‌ച

പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണംപരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജുണ്‍ 5 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്കു്ള്‍ അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചു.ഹെഡ്മാസ്ററര്‍ ശ്രീ ഭാസ്കരന്‍ സര്‍ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു