2016, ഓഗസ്റ്റ് 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നാട്ടു മാഞ്ചോട്ടിൽ

സ്കൂളിലെ സീഡ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്യത്തിൽ നാട്ടുമാഞ്ചോട്ടിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നാട്ടുമാവിൻ തൈ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു.കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച അൻപത് നാട്ടു മാവിൻതൈകൾ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനായി വിതരണവും ചെയ്തു. പരിപാടി സ്കൂൾ ഹെസ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ.എം.ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സീഡ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ 'എൻ.വി.രാജൻ മാസ്റ്റർ,, പി.എം. മധു മാസ്റ്റർ, പി.സരോജിനി, എ.ശശിലേഖ, കെ.രവി എന്നിവർ നേതൃ ത്വം നൽകി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല :

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ